Spiritualitate

Spiritul profetic

Profeții lui Dumnezeu sunt mesageri Săi, numiți să rostească cuvintele Sale. [6] Natura noastră umană a făcut imposibil pentru noi să ne vedem cu Dumnezeu față în față. Însă, doar pentru că trebuie să păstrăm distanța nu înseamnă că El trebuie să rămână tăcut.

Relațiile la distanță sunt în creștere, fie că este vorba de parteneri stabiliți în străinătate pentru muncă sau a unui copil care este plecat la mare distanță de casa părintească pentru a studia.

Deloc surprinzător, Skype a devenit unul dintre cele mai populare instrumente de pe internet din lume. În luna mai a anului trecut, compania a anunțat un punct de reper: 35 de milioane de utilizatori simultan pe Skype – o simplă săptămână, după ce a anunțase o piatra de hotar de 34 de milioane de utilizatori [1].

Când vine vorba de oamenii pe care îi iubim, dorim să păstrăm legătura, indiferent de distanță. În timp ce adventiștii de ziua a șaptea cred că profeția este o „predicție a ceea ce se va întâmpla în viitor,” [2], de asemenea, știm că are de a face cu mult mai mult – are de a face cu profunda dorința a lui Dumnezeu de a rămâne în contact cu cei pe care îi iubește – adică noi.

De-a lungul istoriei, Dumnezeu a folosit profeți pentru a asigura copiilor Săi preaiubiți confort, îndrumare, instruire și corecție. Când au pierdut calea, El a trimis „profeți care să îi aducă înapoi la El.” [3] Când au început să dispere, El a trimis profeți pentru a îi încuraja. [4] Iar atunci când au avut nevoie de cineva cu care să vorbească, Dumnezeu a ascultat și a răspuns prin profeții Lui. [5].

Adventiștii cred că profețiile sunt calea prin care Dumnezeu continuă să converseze cu noi. Și, în cele din urmă, „este Spiritul profeției, care dă mărturie despre Isus” [7], întruchiparea mesajului iubirii Lui Dumnezeu – că El va muri pentru a ne salva sufletele.

1.blogs.skype.com/2012/03/05/35-million-people-concurrently/
2.www.oxforddictionaries.com
3.2 Cronici 24:19
4.2 Cronici 15:1-8
5.Cartea lui Habakkuk
6.Deuteronom 18:18
7.Apocalipsa 19:10

(Visited 430 times, 1 visits today)

CUVÂNT INSPIRAT – 01/11/2018

„Biserica are nevoie de o experienţă proaspătă, vie, a membrilor care au deprinderea de a fi în legătură cu Dumnezeu. Mărturiile şi rugăciunile seci, fără viaţă, lipsite de manifestarea lui Hristos…

Read More


Un refugiu sigur

                          Unica siguranță pentru copiii noștri, față de orice obicei vicios, este, a căuta să-i adăugăm la turma lui Hristos și a-i pune sub păstorirea adevăratului și credinciosului…

Read More


Încurajări pentru cei care încep slujirea creştină

Puterea de a rezista răului este mai bine dobândită printr-o lucrare energică — Faptele Apostolilor, 105. SCE 100.5

Read More


Un apel către o biserică leneşă

E un mister că nu sunt sute la lucru acolo unde acum nu e decât unul. Universul ceresc este uimit de apatia, răceala şi nepăsarea celor care mărturisesc a fi fii şi fiice ale lui Dumnezeu. Într-adevăr…

Read More


Măsura divină

Caracterul nostru este măsurat în permanenţă. Îngerii lui Dumnezeu evaluează valoarea voastră morală şi identifică nevoile voastre, aducând cazul vostru înaintea lui Dumnezeu. The Review and Herald, 2…

Read More


Mărgăritarul de mare preţ

Mântuitorul compară binecuvântările iubirii mântuitoare cu un mărgăritar de mare preţ. El ilustrează învăţătura Sa prin parabola negustorului “care caută mărgăritare frumoase. şi când găseşte un mărgă…

Read More