Acasa

Spiritualitate

VIAȚĂ DIN BELȘUG

Mulți au încercat să aprecieze ce anume constituie năzuința fundamentală a ființei umane. Pentru unii înseamnă să fie cunoscuți, pentru alții înseamnă să fie iubiți. Pentru mulți înseamnă să facă ceva care să aibă impact asupra celor din jur chiar și după ce ei nu mai sunt.

În centrul fiecărei preocupări se află faptul că viața omului, oricât de fragilă și trecătoare ar fi, are o mare valoare, iar această valoare este apreciată atunci când individul devine conștient de faptul că toate ființele umane sunt prețioase. Fiecare inimă vrea să fie prețuită, fiecare minte înțeleasă și fiecare voce auzită.

În Sfânta Scriptură Dumnezeu ne spune, „Înainte să te fi format în pântece Eu te cunoșteam” și „Te-am iubit cu o iubire veșnică” iar de aici realizăm că suntem cunoscuți mult mai bine și iubiți cu o dragoste mult mai profundă decât în oricare altă experiență umană.

Este iubire divină.

Cu toate că nu fiecare manifestare a dragostei cere un răspuns, Creatorul nostru Își manifestă dragostea față de noi, iar apoi ne invită să răspundem la dragostea Sa.

Ce răspuns dorește Dumnezeu să primească la dragostea divină?

Dumnezeu dorește să Îl cunoaștem și să Îl iubim. Mai mult decât atât, El dorește să locuiască în inimile noastre, dar noi trebuie să Îi adresăm această invitație. În cele din urmă, Dumnezeu dorește să Își pună amprenta asupra vieților noastre astfel încât aceasta să dureze pentru eternitate. Te invităm să descoperi tu însuți bogăția de resurse pe care Adventiștii de Ziua a Șaptea au descoperit-o ca urmare a răspunsului oferit la invitația lui Dumnezeu.

(Visited 393 times, 1 visits today)

CUVÂNT INSPIRAT – 01/11/2018

„Biserica are nevoie de o experienţă proaspătă, vie, a membrilor care au deprinderea de a fi în legătură cu Dumnezeu. Mărturiile şi rugăciunile seci, fără viaţă, lipsite de manifestarea lui Hristos…

Read More


Un refugiu sigur

                          Unica siguranță pentru copiii noștri, față de orice obicei vicios, este, a căuta să-i adăugăm la turma lui Hristos și a-i pune sub păstorirea adevăratului și credinciosului…

Read More


Încurajări pentru cei care încep slujirea creştină

Puterea de a rezista răului este mai bine dobândită printr-o lucrare energică — Faptele Apostolilor, 105. SCE 100.5

Read More


Un apel către o biserică leneşă

E un mister că nu sunt sute la lucru acolo unde acum nu e decât unul. Universul ceresc este uimit de apatia, răceala şi nepăsarea celor care mărturisesc a fi fii şi fiice ale lui Dumnezeu. Într-adevăr…

Read More


Măsura divină

Caracterul nostru este măsurat în permanenţă. Îngerii lui Dumnezeu evaluează valoarea voastră morală şi identifică nevoile voastre, aducând cazul vostru înaintea lui Dumnezeu. The Review and Herald, 2…

Read More


Mărgăritarul de mare preţ

Mântuitorul compară binecuvântările iubirii mântuitoare cu un mărgăritar de mare preţ. El ilustrează învăţătura Sa prin parabola negustorului “care caută mărgăritare frumoase. şi când găseşte un mărgă…

Read More