Departamente

Familia

În Grădina Edenului, Dumnezeu a înființat prima familie. După ce la creat pe Adam, El a spus: "Nu este bine ca omul să fie singur; Eu îl voi face un ajutor ca partener al lui "(Geneza 2:18). Începând cu o coastă de la Adam, Dumnezeu a creat-o pe Eva. Apoi le-a spus: "Creşteţi*, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi supuneţi-l" (Geneza 1:28). Copiii își vor consolida uniunea și vor asigura viitorul omenirii.

De-a lungul istoriei familiile au format unitatea de bază a societății. Ellen White a scris: „Uniunea familiala este cea mai apropiată, cea mai delicată și mai sacră de pe pământ” (Caminul advent, p. 18). Totuși, în întreaga istorie, Satana a atacat familiile – prin poligamie, adulter, rivalitate frățească, homosexualitate, pornografie. Pe măsură ce familiile se fracturează, la fel și persoanele implicate.

Din fericire, lucrarea lui Dumnezeu se concentrează pe conservarea și restaurarea familiilor. Biblia oferă numeroase exemple de putere de restaurare a lui Dumnezeu, cum ar fi femeia prinsă în adulter (Ioan 8: 1-11) și fiul risipitor (Luca 15: 11-32). În plus, Dumnezeu folosește relațiile de familie ca simboluri ale relației Sale cu noi. Isus a făcut în mod repetat referire la Dumnezeu ca „Tatăl nostru” și pe Sine însuși ca „Mirele”.

El voia să comunice că Dumnezeu, ca un tată bun, se simte veșnic legat de noi și dorește să ne binecuvânteze și să ne mântuiască. Și Isus, ca un soț iubitor, ne tratează cu iertare și devotament. Cartea lui Osea se încheie cu cuvintele Domnului către poporul Său: „Te voi logodi cu Mine pentru totdeauna; te voi logodi cu Mine prin neprihănire, judecată, mare bunătate şi îndurare; (Osea 2:19).

(Visited 501 times, 1 visits today)