Blog

CUVÂNT INSPIRAT 7/12/2018


„A-L lăuda pe Dumnezeu cu sinceritate şi din toată inima este o datorie la fel de importantă ca rugăciunea. Noi trebuie să arătăm lumii şi tuturor fiinţelor cereşti că preţuim iubirea minunată a lui Dumnezeu faţă de omenirea căzută şi că ne aşteptăm să primim binecuvântări din ce în ce mai mari din abundenţa Sa infinită… După ce am beneficiat de o revărsare deosebită a Duhului Sfânt, dacă vom comemora bunătatea şi lucrările Sale minunate pentru copiii Săi, bucuria noastră în Domnul şi eficienţa noastră în slujire vor fi mult sporite. Aceste practici spirituale alungă puterea lui Satana. Ele înlătură spiritul de murmurare şi lamentare, iar ispititorul pierde teren. Ele dezvoltă acele trăsături de caracter care îi pregătesc pe locuitorii pământului pentru locaşurile cereşti. O
asemenea mărturie va avea o influenţă puternică asupra altora. Nu există niciun alt mijloc mai eficient care să poată fi folosit în câştigare de suflete pentru Domnul Hristos ”– Sfaturi pentru o
slujire creştină eficientă, Ellen G. White, p. 278
(Visited 30 times, 1 visits today)