Blog

ANUNȚURI 07/12/2018

❖ Ne rugăm Domnului ca încheierea Săptămânii de Rugăciune să aducă în viaţa noastră noi hotărâri si noi experienţe ale ataşamentului faţă de Tatăl ceresc. Fie peste noi toţi pacea şi binecuvântarea Sa!
❖ În cadrul rubricii Anunţuri – Şcoala de Sabat, va fi votată cererea de transfer în comunitatea Cuza Vodă pentru sora Badea Monica.
❖ Astăzi, 8 decembrie 2018, clasa de botez Prietenii Bibliei se suspendă. Tinerii studenţi care sunt înscrişi se află în provincie.
❖ Sabatul viitor, în Biserica Învingători se desfăşoară cele două programe festive, cu ocazia sfârşitului de an, susţinute de către copiii şi corul comunităţii. Considerând că menirea oricărui program îşi găseşte împlinirea într-o Evanghelie care se vesteşte celor ce sunt încă departe de
Dumnezeu, suntem rugaţi să aducem cât mai mulţi invitaţi care să participe alături de noi la aceste programe.
❖ Şedinţa de comitet programată în data de 11 decembrie 2018, ora 19:00, se suspendă. Agenda a fost discutată la întâlnirea de marţi, 4 decembrie 2018.
❖ Ne vom ruga astăzi pentru sărbătoriţii noştri şi îi vom asigura încă o dată de preţuirea noastră. Fie ocrotirea şi binecuvântarea Domnului asupra lor în noul an de viaţă pe care tocmai l-au început.

(Visited 54 times, 1 visits today)